Discuz! ตัวช่วยการติดตั้ง

Discuz!X2 ภาษาไทย UTF8 20111221

เงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานดิสคัส

(c) 2001-2010 Comsenz Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์กระดานข่าว Discuz! เราหวังว่าความพยายามของเราด้วยโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพจะสามารถทำให้ชุมชนกระดานข่าวของคุณมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

Discuz! ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Crossday Discuz! Board,ชื่อเต็มภาษาไทย ดิสคัส บอร์ด ซอฟต์แวร์ระบบกระดานข่าว หรือเรียกสั้นๆว่า Discuz!

Comsenz Inc ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Discuz!,เป็นสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ Discuz! (หมายเลขการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ 2006SR11895). Comsenz Inc http://www.comsenz.com,เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ Discuz! ที่ http://www.discuz.com, กระดานข่าวอย่างเป็นทางการ Discuz! ที่ http://www.discuz.net

Discuz! ลิขสิทธิ์ได้รับการจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีนในการบริหารลิขสิทธิ์แห่งชาติ ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ. ผู้ใช้งาน:ไม่ว่าบุคคลหรือองค์กร มีผลกำไรหรือไม่ นำไปใช้งาน (รวมถึงเพื่อการเรียนรู้และวิจัย) จะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบ จะต้องความเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานนี้ทั้งหมด ก่อนที่จะใช้งานซอฟต์แวร์  Discuz!

เงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานนี้ใช้กับ Discuz! X เท่านั้น Comsenz Inc มีอำนาจในเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานนี้

1 สิทธิของข้อตกลงการอนุญาต

 1. คุณจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้ใช้งานพื้นฐาน จะไม่นำซอฟต์แวร์นี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 2. คุณจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง ข้อจำกัดการปรับเปลี่ยนแก้ไขรหัสหรือโค้ด Discuz!(ถ้าคุณมี) หรือรูปแบบเทมเพลทเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของเว็บไซต์ของคุณ
 3. คุณจะต้องใช้ซอฟแวร์นี้สร้างกระดานข่าวเก็บข้อมูลของสมาชิกทั้งหมด เจ้าของบทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาของพวกเขาจะต้องไม่ผิดต่อกฎหมายใดๆ
 4. หลังจากได้รับใบอนุญาตการค้า คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ในเวลาเดียวกันตามประเภทการอนุมัติในระยะเวลาดังที่ระบุไว้ คุณจะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิค การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเนื้อหา การใช้งาน การตั้งค่าต่างๆ ตั้งแต่ได้รับอนุญาตทันที ในการสนับสนุนทางเทคนิคผ่านระยะเวลาที่กำหนดมีวิธีการขอรับบริการสนับสนุนทางเทคนิคภายในช่วงที่กำหนด ผู้ใช้ที่ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารและออกความเห็น ความคิดเห็นของผู้ใช้จะใช้จะนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป แต่ไม่ให้สัญญาหรือรับประกันว่าจะต้องถูกนำไปใช้จริงๆ

2 ข้อตกลงการบังคับและข้อจำกัด

 1. ถ้าไม่มีใบอนุญาตทางการค้า จะต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซด์ที่ประกอบธุรกิจ เว็บไซด์ที่มีลักษณะเชิงธุรกิจ และเว็บไซด์ที่มีผลกำไรเป็นจุดประสงค์หลัก) หากต้องการซื้อใบอนุญาตทางการค้า โปรดไปดูคำแนะนำที่ http://www.discuz.com คุณยังสามารถโทร 8610-51657885 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ห้ามนำซอร์ฟแวร์ของเราหรือการมอบอำนาจเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซอร์ฟแวร์ของเรา ไปดำเนินการให้เช่า จำหน่าย จำนำ หรือแจกจ่ายใบอนุญาต
 3. ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม และไม่ว่าใช้ประโยนช์ด้านใดก็ตาม ไม่ว่าจะแก้ไขหรือตกแต่ง เพียงแค่ใช้ Discuz! หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องแสดงชื่อ Discuz! หรือ  Comsenz Inc และเว็บไซต์ในเครือ (http://www.comsenz.com http://www.discuz.com หรือ http://www.discuz.net) ไว้ที่ส่วนท้ายหรือด้านล่างของเว็บไซต์ของคุณ ลิงก์นี้จะต้องแสดงให้เห็นได้ชัดเจน คุณจะต้องไม่ลบหรือแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นแต่อย่างใด
 4. คุณจะต้องไม่คัดลอกหรือทำซ้ำ Discuz! ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อที่จะนำไปพัฒนาบนพื้นฐานของรุ่นที่มาใดๆ หรือนำไปทำเป็นฉบับของบุคคลที่สามใดใดที่เป็นการพัฒนาในด้านข้อมูลพื้นฐานทุกส่วนไปใช้ในการแจกจ่ายให้ซ้ำอีกครั้ง
 5. ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ใบอนุญาตของคุณจะถูกยกเลิก สิทธิที่ได้การอนุญาตยินยอมทั้งหมดจะถูกยกเลิก พร้อมทั้งรับผิดชอบภาระหน้าที่ทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3 ข้อจำกัดและเงื่อนไขการรับประกัน

 1. ซอร์ฟแวร์ของเราและเอกสารที่แนบมาด้วยทั้งหมดจัดเป็นข้อมูลที่จัดให้ในรูปแบบที่ไม่ได้ให้ข้อมูลการชดใช้ความเสียหายหรือการรับรองอย่างชัดเจน
 2. ผู้สมัครใจที่จะใช้ซอฟต์แวร์นี้ คุณต้องเข้าใจความเสี่ยงของการใช้ซอฟต์แวร์นี้ ก่อนที่ยังไม่ได้ซื้อบริการทางเทคนิคของสินค้า ทางเราไม่ให้สัญญาที่จะให้การสนับสนุนสำหรับด้านเทคนิค และการรับรองการนำไปใช้ที่อยู่ในรูปแบบใดก็ตาม และไม่รับผิดชอบภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากใช้ซอร์ฟแวร์ชุดนี้
 3. ทีมงานผู้พัฒนา Discuz! และ Comsenz Inc จะไม่รับผิดชอบบทความหรือข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ใช้ซอร์ฟแวร์ของเราเป็นองค์ประกอบในการจัดทำ
 4. 康盛公司對康盛提供的軟件和服務之及時性、安全性、準確性不作擔保,由於不可抗力因素、康盛公司無法控制的因素(包括黑客攻擊、停斷電等)等造成軟件使用和服務中止或終止,而給您造成損失的,您同意放棄追究康盛公司責任的全部權利。
 5. 康盛公司特別提請您注意,康盛公司為了保障公司業務發展和調整的自主權,康盛公司擁有隨時經或未經事先通知而修改服務內容、中止或終止部分或全部軟件使用和服務的權利,修改會公佈於康盛公司網站相關頁面上,一經公佈視為通知。 康盛公司行使修改或中止、終止部分或全部軟件使用和服務的權利而造成損失的,康盛公司不需對您或任何第三方負責。

ข้อตกลงผู้ใช้ Discuz! ลิขสิทธิ์พาณิชย์และรายละเอียดของบริการทางเทคนิค Discuz! มีการจัดการเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ Comsenz Inc มีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อตกลงและการให้บริการที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ใช้งานใหม่

รูปแบบไฟล์เอกสารจะเป็นเสมือนข้อตกลงที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรของสองฝ่าย ซึ่งมีผลทางกฏหมายที่เท่าเทียมกันกับแบบฉบับสมบูรณ์ เมื่อคุณเริ่มการติดตั้ง Discuz! จะถือว่าการเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงในการใช้งาน ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัด การกระทำนอกขอบเขตของใบอนุญาต จะละเมิดโดยตรงหรือทางอ้อมก็ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง เรามีสิทธิที่จะยุติการอนุมัติเมื่อใดก็ได้ หยุดความเสียหาย และรักษาสิทธิ์ในการหาผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

一旦您開始安裝康盛產品,即被視為完全理解並接受本協議的各項條款,在享有上述條款授予的權利的同時,受到相關的約束和限制。協議許可範圍以外的行為,將直接違反本授權協議並構成侵權,我們有權隨時終止授權,責令停止損害,並保留追究相關責任的權力。

本許可協議條款的解釋,效力及糾紛的解決,適用於中華人民共和國大陸法律。

若您和康盛之間發生任何糾紛或爭議,首先應友好協商解決,協商不成的,您在此完全同意將糾紛或爭議提交康盛所在地北京市海澱區人民法院管轄。康盛公司擁有對以上各項條款內容的解釋權及修改權。